Bedenlenme – Sözsüz Çalışmaya Dair

Yayınlar >> Yazılar >> Bedenlenme – Sözsüz Çalışmaya Dair

Frey Faust
Çeviri: Nurgül Öz

“Faucault, Derrida ve benzerlerinin bir numaralı hatası dilin her şeyi yapılandırdığı.. gerçeğin olmadığı.. bilginin dil olmadan var olamayacağına dair (kibirli) varsayımlarıdır. Oysa dans eden ya da ellerini kullanarak çalışan birinin gerçekle olan ilişkisi dilden geçmiyor.”

Feminist yazar, Sanat Tarihi profesörü, Camille Paglia

Dans etmek, bir enstrüman çalmak, çizmek, matematik, heykel yapmak, çiftçilik, bahçecilik ve nesne yapımı gibi pek çok eylem konuşmamızı gerektirmiyor. Dil, deneyimlerimizde bir rehber işlevi görebilir. Bir öğrenciye, oyuncuya ya da kalifiye işçiye teknik asistanlık sunmak için iyi bir araç olabilir. Öte yandan dikkat dağıtma, yanıltma, şaşırtma, kandırma rolü de olabilir. Oysa söz içermeyen çabalar, açıklama yerine hissetme/ yapma halini arar ve algı, gözlem, duyumsama ve/veya fiziksel ya da mekanik karşılaşmalara verilen yanıtlara odaklanır.

Bu aktivitelerde dil; öncelikli olarak gözlenen olayları açıklamak, verilen kısıtlamalara uygun olanı belirtmek, bir hatanın ya da başarılı bir uygulamanın sonuçlarına veya belirli bir işleve ya da istenen estetiğe dikkat çekmek için kullanılır. Öyleyse, söz içermeyen araştırmalar hata ya da başarıyı algılamayı kolaylaştırabilir. Çünkü fizikselle ilişkilenmek gerçekle ilişkilenmektir. Sonuç olarak tüm bu aktivitelerdeki çaba; konuşulan kelimelerin ötesine geçmek, başlatılan ya da mevcut sürecin farkındalığını artırmak, seçimlerin olası sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin etmek ve hataların hızlı bir şekilde yönetilmesine uygun beceri geliştirmek içindir.

Dil aynı zamanda öznel izlenimleri veya algılanan deneyimleri aktarma girişiminde de işe yarayabilir. Bu da çeşitliliğin ve dolayısıyla empati ihtiyacının kanıtıdır. Ancak gerçekliğin düşük çözünürlükte algılanması gerçeklikten uzaklaşmaya neden olacaktır. Bedensizleşme.

Nasıl bir tarım uzmanı, insan ve bitki yaşam etkileşiminin oluşturduğu formları ve ilişkileri gözlemliyorsa; dansçılar, beden çalışanları, terapistler de çevresel etkileşimin sonuçlarını yani kendilerindeki, birlikte çalıştıkları malzemelerdeki ve danışanlarındaki hareket ve duruş seçimlerini gözlemler. Bedenlenmeyi arayan insanlar kullandıkları disiplinin derinlik, zamanlama ve algılamayı güçlendirerek duyularını nasıl rafine ettiğini ve tonladığını fark eder. Söz içermeyen kavrayışlar; neyin konuyla alakalı veya önemli olduğu, neyin istenmesinin veya beklenmesinin makul olduğu, kullandığımız şeyleri yapmak için ne kadar çaba harcadığımız, zarar verme niyetinde olmadığımız insanlara çarpmaktan nasıl kaçınacağımız ve elbette kendi bedenlerimize zarar vermekten nasıl kaçınacağımızla ilgili derinlemesine bir anlayış geliştirmenin büyük ihtimalle olmazsa olmazı. Tabi bu aktiviteler aynı zamanda yaratıcılık için güçlü bir altyapı oluşturur, itkileri mümkün olana köklemeyi sağlar.

Bültene buradan abone olabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top